Bezorging en adverteren

Verspreidingsgebied Bolswards Nieuwsblad
Bolswards Nieuwsblad wordt wekelijks verspreid in de plaatsen  Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Easterein, Exmorra, Ferwoude, Gaast, Greonterp, Hartwerd, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Idsegahuizum, Iens, It Heidenskip, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Kubaard, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Parrega, Piaam, Pingjum, Schettens, Schraard, Stavoren, Tjerkwerd, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wolsum, Wommels, Wons, Workum en Zurich.

Afgiftepunten Bolswards Nieuwsblad – U kunt hier zelf de krant ophalen:
Arum, Spar Tolsma, Van Camminghaweg 22
Bolsward, Poiesz Bolsward, Peter van Taborplein 4
Bolsward, Boonstra Bolsward, Epkemastraat
Bolsward, Gysbert Japicxhûs, Wipstraat 6
Bolsward, Jumbo Supermarkt, Snekerstraat 14
Cornwerd, Dorpshuis De Bining, Dorpsweg 10
Makkum, Jumbo Makkum, Lieuwkemastraat 9
Workum, Poiesz Workum, Hearewei 2,
Workum, TIP Workum, Noard 17

Indien u de papieren krant hebt gemist, kunt u altijd het  digitale archief raadplegen.

Bezorgklacht Bolswards Nieuwsblad melden
U kunt een klacht indienen over Bolswards Nieuwsblad als u in een van bovengenoemde plaatsen woont. Woont u in een buitengebied of op een industrieterrein dan is bezorging van de krant niet vanzelfsprekend. U kunt in dat geval een krant meenemen bij een afgiftepunt of de digitale versie lezen. 

Klacht Melden

Via internet kunt u via het onderstaande formulier snel exact doorgeven of vragen wat er aan de hand is. Uw klacht wordt dan meteen geregistreerd.

.

Adverteren

Adverteren kan zowel online als in print. De prijs van een advertentie hangt af van verschillende factoren zoals het doel van de advertentie, het formaat, positie en frequentie.

Meer informatie over adverteren

Familieberichten

Rouwadvertenties, geboorteberichten en jubileumberichten.

Familieberichten kunt u telefonisch of  per e-mail doorgeven:
Telefoon: 088-8005700
E-mail: familieberichtenweekbladen
@ndcmediagroep.nl

Bekijk hier de tarieven en sluitingstijden.

Familieberichten online

Rubrieksadvertenties

Rubrieksadvertenties in de krant kunt u online opgeven.

Online doorgeven