Bezorging en adverteren

Verspreidgebied Bolswards Nieuwsblad
Bolswards Nieuwsblad wordt wekelijks op woensdag verspreid in de plaatsen  Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Easterein, Exmorra, Ferwoude, Gaast, Greonterp, Hartwerd, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Idsegahuizum, Iens, It Heidenskip, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Kubaard, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Parrega, Piaam, Pingjum, Schettens, Schraard, Stavoren, Tjerkwerd, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wolsum, Wommels, Wons, Workum en Zurich.

Afgiftepunten Bolswards Nieuwsblad – U kunt hier zelf de krant ophalen:
Arum, Spar Tolsma, Van Camminghaweg 22
Bolsward, Poiesz Bolsward, Peter van Taborplein 4
Bolsward, Boonstra Bolsward, Epkemastraat
Bolsward, Gysbert Japicxhûs, Wipstraat 6
Bolsward, Jumbo Supermarkt, Snekerstraat 14
Cornwerd, Dorpshuis De Bining, Dorpsweg 10
Koudum, Poiesz, Hoofdstraat 6
Makkum, Jumbo Makkum, Lieuwkemastraat 9
Workum, Poiesz Workum, Hearewei 2,
Workum, TIP Workum, Noard 17

Indien u de papieren krant hebt gemist, kunt u altijd de  digitale uitgave lezen. .

Het archief is te vinden op dekrantvantoen

Adverteren
Wij kunnen helpen de koers te bepalen in het veel omvattende medialandschap, zodat u de kracht kunt ervaren van crossmediaal adverteren. U zult zien dat onze media een bijzonder waardevolle bijdrage leveren aan de effectiviteit van een campagne in de Noordelijke regio. Ga voor meer informatie naar NDC mediagroep

Bezorgklacht Bolswards Nieuwsblad melden
U kunt een klacht indienen over Bolswards Nieuwsblad als u in een van bovengenoemde plaatsen woont. Woont u in een buitengebied of op een industrieterrein dan is bezorging van de krant niet vanzelfsprekend. U kunt in dat geval een krant meenemen bij een afgiftepunt of de digitale versie lezen. 

Adverteren

De weekbladen bieden met meer dan 40 verschillende titels lokaal nieuws en ontspanning. Voor al onze merken geldt dat we 24 uur per dag relevante content leveren. Op de juiste plek, op het juiste moment en in de vorm die de ontvanger op dat moment kiest: print, online, mobile, out of home of events. Relevantie en bereik maakt onze producten interessant voor adverteerders.

Meer informatie over adverteren

Familieberichten

Rouwadvertenties, geboorteberichten en jubileumberichten.

Familieberichten kunt u telefonisch of  per e-mail doorgeven:
Telefoon: 088-8005700
E-mail: familieberichtenweekbladen
@ndcmediagroep.nl

Bekijk hier de tarieven en sluitingstijden.

Familieberichten online