Bezorging en adverteren Bolswards Nieuwsblad

Verspreidgebied Bolswards Nieuwsblad

Bolswards Nieuwsblad wordt wekelijks op woensdag verspreid in de plaatsen  Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Easterein, Exmorra, Ferwoude, Gaast, Greonterp, Hartwerd, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Idsegahuizum, Iens, It Heidenskip, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Kubaard, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Parrega, Piaam, Pingjum, Schettens, Schraard, Stavoren, Tjerkwerd, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wolsum, Wommels, Wons, Workum en Zurich.

Afgiftepunten Bolswards Nieuwsblad U kunt hier zelf de krant ophalen:

Arum Spar Tolsma, Van Camminghaweg 22
Bolsward Gysbert Japicxhûs, Wipstraat 6; Jumbo Supermarkt, Snekerstraat 14; Poiesz, Peter van Taborplein 4; Primera, Nieuwmarkt 13 
Burgwerd Leeskast, Doniaweg 5
Cornwerd Dorpshuis De Bining, Dorpsweg 10
Ferwoude, Dorpshuis De Finne, Buren 31
Koudum Poiesz, Hoofdstraat 6
Makkum Bak, Hemmensweg 2; Holle Poarte, De Holle Poarte 2; Jumbo Makkum, Lieuwkemastraat 9;
Parrega Bak, Angtperlaan 2a
Pingjum Bak, Nesserlaan 2
Tjerkwerd Bak, Jousterperweg 6
Warns Bak, Skarl 
Workum Poiesz Workum, Hearewei 2; Het Boekhuis, Noard 17

Indien u de papieren krant hebt gemist, kunt u altijd de digitale uitgave lezen.
Het archief is te vinden op dekrantvantoen.

Bezorgklacht Bolswards Nieuwsblad melden

U kunt een klacht indienen over ontvangst van het Bolswards Nieuwsblad als u in een van bovengenoemde plaatsen woont. Woont u in een buitengebied of op een industrieterrein dan is bezorging van de krant niet vanzelfsprekend. U kunt in dat geval een krant meenemen bij een afgiftepunt of de digitale versie lezen. 

Adverteren

De weekbladen bieden met meer dan 40 verschillende titels lokaal nieuws en ontspanning. Voor al onze merken geldt dat we 24 uur per dag relevante content leveren. Op de juiste plek, op het juiste moment en in de vorm die de ontvanger op dat moment kiest: print, online, mobile, out of home of events. Relevantie en bereik maakt onze producten interessant voor adverteerders.

Meer informatie over adverteren

Familieberichten

Rouwadvertenties kunt u eenvoudig en snel doorgeven via
www.familieberichten.nl

E-mail: weekbladen
@familieberichten.nl
Telefoon: 088-8005700

Voor geboorte en jubilea:
info@rubrieks.nl
Tel: 088-800400

Familieberichten.nl