Onze redactie staat voor u klaar

Auteur

Yme Gietema Redacteur Bolswards Nieuwsblad

Blijft graag op de hoogte van wat er in ‘oos Stadsie’ gebeurt, maar vergeet ook de omliggende steden en dorpen niet. Kan nooit alles weten, dus tips en suggesties zijn van harte welkom.

T: 06 - 238 902 10

E: bol@ndcmediagroep.nl

Dichterbij kan niet.

Bolswards Nieuwsblad volgt het nieuws in de plaatsen Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Easterein, Exmorra, Ferwoude, Gaast, Greonterp, Hartwerd, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Idsegahuizum, Iens, It Heidenskip, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Kubaard, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Parrega, Piaam, Pingjum, Schettens, Schraard, Stavoren, Tjerkwerd, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wolsum, Wommels, Wons, Workum en Zurich.

Redacteur: Yme Gietema
Telefoon: 06-23890210
E-mail: bol@ndcmediagroep.nl

Bolswards Nieuwsblad is een uitgave van NDC mediagroep
Sixmastraat 15, 8932 PA/Postbus 394, 8901 BD Leeuwarden
www.ndcmediagroep.nl
 

Familieberichten 
(rouwadvertenties, geboorteberichten en jubileumberichten)
Familieberichten kunt u telefonisch of per e-mail doorgeven:
Telefoon: 088-8005700
E-mail: familieberichtenweekbladen@ndcmediagroep.nl 

Of ga naar: www.familieberichtenonline.nl 
 

 

Tip de redactie

Goede nieuwstip? Laat het de redactie weten!

Vermeld duidelijk uw naam, telefoonnummer of e-mailadres om de redactie de gelegenheid te bieden contact op te nemen voor aanvullende vragen of om de tip te controleren. Wanneer u foto’s meestuurt dient het auteursrecht bij de inzender te berusten. De inzender vrijwaart NDC mediagroep voor claims van rechthebbende indien ten onrechte auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming van de rechthebbende worden ingezonden. Foto’s zonder vermelding van de maker/fotograaf worden door NDC mediagroep niet geplaatst.

Adverteren

De weekbladen bieden met meer dan 40 verschillende titels lokaal nieuws en ontspanning. Voor al onze merken geldt dat we 24 uur per dag relevante content leveren. Op de juiste plek, op het juiste moment en in de vorm die de ontvanger op dat moment kiest: print, online, mobile, out of home of events. Relevantie en bereik maakt onze producten interessant voor adverteerders.

Meer informatie over adverteren