Wachten voor brug wordt ’feestje’

SNEEK

Wachten voor de brug is vanaf afgelopen zaterdag wellicht wat minder irritant.

De meeste voetgangers, fietsers, brommers en autorijders staan niet graag voor een open brug. Toch is het oponthoud in Fryslân dit jaar een stuk minder vervelend. Dankzij het project ‘Brug, brêge, bridge’ van de Friese Milieufederatie in het kader van Culturele Hoofdstad.

Onder tachtig bruggen in Friesland zijn fraaie afbeeldingen aangebracht die het juist leuk maken om even te moeten wachten.

Voor de afbeeldingen is vorig jaar een prijsvraag uitgeschreven waarop 247 inzendingen kwamen. Daarvan zijn de twintig mooiste geselecteerd.

Wie in Súdwest-Fryslân de afbeeldingen wil zien moet zijn in Woudsend, IJlst, Workum (3 bruggen), Bolsward, Makkum, Osingahuizen, Sneek (2 bruggen), Follega, Tjerkwerd en Wommels. Te zien vanaf 14 april.