OsingadeJong met nieuwe IT-partner klaar voor de digitale leeromgeving

MAKKUM - OsingadeJong in Makkum en softwareontwikkelaar XMPL in Joure bundelen de krachten per 15 maart. De samenwerking garandeert dat de educatief dienstverlener in Makkum scholen in het voortgezet onderwijs kan blijven faciliteren, ook als straks de boeken meer en meer plaatsmaken voor licenties voor digitaal lesmateriaal.

Het Jouster XMPL wordt opgenomen in de groepsstructuur van OsingadeJong (OdJ). Directeur Jelle van der Meulen is ruim twintig jaar actief in de ontwikkeling van software voor het onderwijs. Hij heeft zijn sporen verdiend in de softwareontwikkeling voor onder andere Noordhoff Uitgevers, de Iddink Group en van Eduroute/Edu-iX. Hij neemt naast Hajo Osinga en Elisabeth de Jong zitting in het managementteam en behartigt de ICT-portefeuille.

Onafhankelijke bedrijven

Beide bedrijven blijven actief handelen onder de eigen naam in de markt. Met deze krachtenbundeling willen de twee bedrijven tegemoetkomen aan de toegenomen behoefte vanuit schoolorganisaties aan adequate en flexibele digitale dienstverlening.

XMPL gaat de huidige diensten van OsingadeJong, zoals bijvoorbeeld Bookmaster, software voor schoolorganisaties voor de leermiddelenvoorziening, verder ontwikkelen. Daarnaast wordt een volkomen nieuwe productlijn ontwikkeld, een stabiel platform, waarin digitale leermaterialen van alle aanbieders probleemloos ontsloten worden, en dat tevens goed is aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

Het partnerschap stelt alle partijen in staat om adequaat in te spelen op de overgang van papier naar digitaal. Een ontwikkeling die in een stroomversnelling zit. Hajo Osinga en Elisabeth de Jong zagen jaren geleden al aankomen dat scholen straks niet meer aan het begin van het schooljaar boekenpakketten uitdelen en een lesmethode vier tot vijf jaar gebruiken. Uitgevers gaan naar digitale methodes die jaarlijks, mogelijk zelfs meerdere keren per jaar, een update krijgen. Het onderwijs wordt gepersonaliseerd, en meer adaptief.

Onderwijs op maat

Elisabeth de Jong: ,,Leerlingen in een gemiddelde 3 havo-klas werken nu met hetzelfde boek. Met digitale leermiddelen kun je de leerling die behoefte heeft aan meer herhaling goed bedienen, net als degene die voldoende heeft aan het basispakket. En voor de snelle leerling is er extra uitdagend materiaal beschikbaar. Ze halen allemaal dezelfde eindtermen maar bereiken die op verschillende manieren. Door het gebruik van adaptief digitaal materiaal kan iedere leerling een gepersonaliseerde leerlijn volgen. Deze vorm van digitalisering in het voortgezet onderwijs vraagt om een educatief dienstverlener die de scholen ook op dit terrein volledig kan ontzorgen.’’

XMPL-directeur Jelle van der Meulen ziet daarnaast een nieuwe generatie docenten de school betreden die in de les meer met video en games wil doen en misschien wel drie of vier keer per jaar projectmatig andere leermiddelen inzet. ,,Scholen besteden nu vaak ineens hun leermiddelenbudget, maar investeren dan gedurende het hele schooljaar. Daarvoor moet je wel op elk moment inzicht hebben in je budget.’’

Nieuw platform

Ontwikkelingen die de onderliggende softwarepakketten een stuk complexer maken. Alleen al met het oog op beveiliging en privacy. Binnen XMPL zal dan ook een geheel nieuw platform – ‘met een frisse blik op de toekomst’ - worden ontwikkeld dat een oplossing biedt aan al die zaken, maar meteen ook geschikt is voor nieuw ontwikkelingen.

Voor Osinga en de Jong geldt daarbij als eerste prioriteit dat scholen in alles leidend zijn. ,,Wij heten niet voor niets educatief dienstverlener. Wij faciliteren, in de praktijk juist vaak ook scholen die het belangrijk vinden om zelf de regie te houden. Misschien een tikkeltje eigenwijzer dan de rest. Net als wij.’’