Congres SDG-Netwurk Fryslân

Wereldwijd krijgen de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties meer bekendheid als de handvaten om de wereld mooier, eerlijker en gezonder te maken. In Fryslân is met het oog hierop een SDG netwerk opgericht.

Het SDG Netwurk Fryslân is op zoek naar medestanders en goede ideeën. Daarvoor organiseren wij op 14 maart een congres in Heerenveen. 

Belangrijke thema’s zijn: Circulaire economie en Duurzame Energie in Fryslân, Ontwikkelingssamenwerking en Fairtrade.

Voor wie?

Voor iedereen die mee wil werken aan een duurzame en rechtvaardige maatschappij. Werk je voor een bedrijf of voor de overheid, ben je inwoner van Fryslân, ben je onderwijzer of kunstenaar? Je bent van harte welkom! 

Waarover?

Naast inleidingen gericht op de SDG’s van onder andere Hugo von Meijenfeldt (de nationaal SDG coördinator vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken) staan interactieve workshops op het programma. 

Speciale gast is Anglicaans-Katholieke bisschop Garang Chan Awac uit Zuid Soedan. Deze spreker werkt samen met de in Drachten gevestigde Imena Foundation aan herstel van de door honger en geweld getroffen regio in Afrika. 

Imena Foundation

De samenwerking tussen de stichting uit Drachten en de Soedanese bisschop is een inspirerend voorbeeld van wat internationale netwerken kunnen bewerkstelligen.

En het begon gewoon aan de keukentafel van de familie De Wilde in Drachten. Zij richtten Imena Foundation op, met als uitgangspunt dat mensen overal ter wereld zelf willen werken aan de oplossingen voor hun problemen. Dit sprak bisschop Garang zo aan, dat hij de Drachtenaren benaderde. Een nieuwe samenwerking was geboren.

Meer informatie over het congres: http://sdgnetwurk.frl/

Het is helaas niet meer mogelijk je aan te melden voor het congres.