Fryske Krite komt met voorstelling ‘Neat is suver yn de Kringloop’

BOLSWARD - Ook dit voorjaar komt de Fryske Krite Boalsert in de maand maart weer met drie uitvoeringen in Ons Gebouw aan het Broereplein in Bolsward. De uitvoeringen zijn op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart. Deze keer houden ze op de zaterdagmiddag, op veler verzoek, weer een matinee.

Opgevoerd wordt het blijspel ‘Neat is suver yn de Kringloop’. Een avondvullend programma van Peter Damen en de Friese overzetting is van Abele Krist. De aanvang is op beide avonden om 20.00 uur en het matinee is om 14.00 uur.

De koning en koningin komen op bezoek in de stad en zij komen ook een bezoek brengen aan de Kringloop. Dat is een publiek geheim in de stad. De Kringloop is dan ook in alle staten en wordt die dag bezocht door allerlei verschillende mensen. Cynthia, de manager van de Kringloop heeft haar handen vol om alles in goede banen te leiden. Het wordt pas spannend als er ontwikkelingen komen waar zij niet op had gerekend. Hoe het dan allemaal verder gaat laten we nog even in het midden. Maar dat het fraai wordt is wel zeker.

Op zaterdagavond is er in de pauze en na afloop muziek van Jan Houwer, dus kunnen de voetjes ook nog even van de vloer. Tijdens de pauze is er een verloting met vele mooie prijzen, die na afloop worden uitgereikt.

De voorverkoop is op donderdag 14 maart van 19.00 tot 20.00 uur in Ons Gebouw. Leden van de Fryske Krite betalen slechts € 5,00 en niet leden betalen € 12,50.

Het is ook mogelijk kaarten aan de kassa te kopen of te reserveren via e-mail: info@fryskekriteboalsert.nl.