Rijdend stemlokaal in Súdwest-Fryslân

REGIO - Op woensdag 20 maart, de dag van de verkiezingen voor zowel Provinciale Staten als Wetterskip Fryslân, rijdt een stemlokaal door Súdwest-Fryslân.

Welke plaatsen deze mobiele stembus aandoet staat nog niet vast. Dat kunnen de inwoners zelf bepalen door met originele ideeën te komen waarom de bus juist moet komen voorrijden op de plek die zij wensen.

De gemeente beschouwt het rijdende stemlokaal als extra service, vooral voor inwoners die anders niet zouden stemmen. ,,Het is een ludieke manier om te proberen de opkomst te verhogen”, zegt wethouder Erik Faber. Bij de vorige verkiezingen voor Provinciale Staten en het Wetterskip Fryslân ging ruim 55 procent van de inwoners van Súdwest-Fryslân naar de stembus. ,,Ik zou het mooi vinden als we dit keer dichtbij de 60 procent komen.”

De stembus dient ook nog een ander doel, zegt Faber. ,,Het is een mooie plek om persoonlijke verhalen van de stemmers te horen, bijvoorbeeld over het waarom zij wél gebruikmaken van hun stemrecht.”

Súdwest-Fryslân kan daarmee haar voordeel doen, bij de volgende verkiezingen voor de gemeenteraad, in 2022. ,,In ons collegeprogramma staat niet voor niets dat we vernieuwende initiatieven willen ontplooien om de betrokkenheid van onze inwoners bij de gemeentepolitiek te vergroten.”

Wie zijn of haar idee kwijt wil over ‘Daarom moet de stembus naar mijn plek’ kan mailen naar communicatie@sudwestfryslan.nl. Inzenders worden gevraagd hun contactgegevens daarbij te vermelden. Op grond van de meest originele inzendingen wordt de route bepaald. Het inzenden van ideeën kan tot en met 10 maart.