Vocaal ensemble Eljakim 40 jaar

BOLSWARD - Vocaal ensemble Eljakim uit Bolsward bestaat 40 jaar. De oorsprong ligt in 1979, toen werd Christelijk jongerenkoor Eljakim opgericht. Dit was een voortvloeisel uit het gospelkoor Shalom, die op haar beurt ontstaan was uit de toenmalige GJV. De dirigent vanaf het eerste uur was Goos Hoogeveen, die tot zijn overlijden in 2004 de scepter zwaaide en het koor op een behoorlijk niveau wist te brengen.

Sinds 2005 is Erwin de Ruijter uit Bolsward de dirigent en heeft de stijgende lijn voort gezet. De naam werd gewijzigd in vocaal ensemble Eljakim omdat deze naam beter past bij koor.

Afgelopen donderdag werd, tijdens de algemene ledenvergadering van vocaal ensemble Eljakim, stilgestaan bij het feit dat het ensemble dit jaar 40 jaar bestaat. Twee leden van het eerste uur zijn nog steeds lid van Eljakim:Tineke Reuver-Leeverink en Tineke Canrinus-Nauta. Zij werden dan ook in het zonnetje gezet door voorzitter Sjoerd van der Schaaf. Naast een bos bloemen kregen ze een mooi aandenken als blijk van waardering.

De twee dames hebben in de loop der tijden heel veel werk voor het koor gedaan, zowel bestuurlijk werk als in commissies. Dit doen zij tot op de dag van vandaag.

Vocaal ensemble Eljakim heeft momenteel plaats voor sopranen en tenoren. Belangstellenden die het leuk lijken om te zingen bij een ensemble kunnen contact opnemen. Ook ex-leden die weer overwegen iets met hun stem te willen doen jullie worden uitgenodigd om te reageren. Dit kan via de website van koor. ,,Zo kunnen we er voor zorgen dat vocaal ensemble Eljakim ook in staat is haar 50- jarig jubileum te vieren.”