Expositie Pur-Sang in Workum geopend

WORKUM - In Kultuerhús Klameare in Workum is zaterdag de schilderijenexpositie Pur-Sang geopend. Meer dan vijftig werken van verschillende kunstenaars zijn te bewonderen.

Initiatiefnemer Geert Wind heette alle aanwezigen welkom. Hij is één van de twaalf leerlingen van kunstenares Antje van der Werf uit Harlingen. Zij hebben verschillende werken geleverd voor deze tentoonstelling.

Wind vertelde dat de naam Pur-Sang op-en-top en in de zuiverste vorm betekent. Dat is ook wat hier getoond wordt in de schilderijen. Voor sommigen is het de eerste keer dat ze exposeren. ,,Als schilder vind je het natuurlijk prachtig om een schilderij te maken, maar het is ook leuk om te ervaren dat anderen het waarderen en dit met je willen delen”, aldus Wind.

Vervolgens kreeg voorzitter Richard de Vries van Plaatselijk Belang Workum het woord. Hij prees de organisatie voor het vele werk. Het geeft kleur aan het interieur van de Klameare, zo sprak hij en hij hoopt dat er meer van dit soort initiatieven komen ten gunste van dit Kultuerhús en Workum, de stad waar al heel veel aan kunst en cultuur wordt gedaan.

Hij sprak de hoop uit dat er veel bezoekers komen naar deze expositie. Een evenement dat een ruim publiek verdient. Vervolgens knipte de Vries het lint door dat toegang gaf tot de expositie.

Naast Geert Wind uit Workum komen de andere schilders Hendrik van der Veen en Nicolette Denekamp uit Makkum, uit Witmarsum Hillie Brandsma en Gerda Hilhorst, Lenie Landstra uit Wommels en de anderen uit Harlingen, Franeker, Dongjum en Schalsum.

Maar liefst 55 werken zijn er te bewonderen, onder andere landschappen, dieren, portretten, stillevens en schepen. Deze gratis te bezoeken expositie duurt tot Koningsdag 27 april. Een aantal werken worden te koop aangeboden voor betaalbare prijzen.