COLUMN | Platform Bolsward

Het is stil rond het Platform Bolsward, de in januari 2016 opgerichte onafhankelijke organisatie die als aanjager van de besluitvorming de Bolswarders op diverse terreinen zou vertegenwoordigen bij het gemeentebestuur in Sneek.

Er worden geregeld informatieavonden georganiseerd waarbij de Bolswarders hun mening kunnen geven over actuele thema’s. Daarmee kan het Platform dan aan de slag bij de bestuurders in Sneek. Maar eerlijk gezegd heb ik nooit meer vernomen wat er met al die standpunten en meningen is gebeurd. Net zomin kan ik ergens terug vinden wat het Platform in die drie jaar dat het bestaat heeft bereikt voor de Bolswarders of waar het nu mee het nu aan de slag is.

Het Platform heeft een website, maar daar is na de lancering ervan kennelijk nooit meer naar omgekeken. Het laatste agendabericht op die site dateert van 12 december 2016. Daarna is de agenda niet meer bijgewerkt, maar misschien zijn er ook nooit meer nieuwe agendapunten geweest. Hetzelfde geldt voor de nieuwsberichten. Het laatste daarvan dateert van 24 november 2016. Reageren op de activiteiten van het Platform of misschien in dit geval juist op het ontbreken daarvan is via de site ook mogelijk, maar een snelle reactie daarop zit er niet in.

De laatste keer dat een Platformlid de moeite heeft genomen om te reageren was in 2017. Het leek zo mooi toen het Platform werd opgericht als onafhankelijk intermediair tussen Bolsward en relevante partijen, maar wat het Bolsward inmiddels heeft opgeleverd blijft vooralsnog in nevelen gehuld.

Max van den Broek.