Provincie: ruim drie miljoen euro voor verbreding weg Bolsward-Workum

BOLSWARD - De Súdergoawei (N359) tussen Bolsward en Workum wordt verbreed. De provincie Fryslân investeert ruim drie miljoen euro.

Doel is om de weg veiliger te maken. Door de verbreding is aan beide kanten plaats voor een zogenoemde ‘redresseerstrook’. Dit is een verharde strook naast de rijbaan die uit koers geraakte voertuigen op kan vangen zodat ze niet direct in de berm belanden.

De maatregelen zijn van toepassing op het deel vanaf de brug na Tjerkwerd (de Van Panhuysbrug) tot aan de brug voor Workum. De maximumsnelheid blijft 100 kilometer per uur.

De provincie krijgt deels steun vanuit het Rijk, dat landelijk 25 miljoen euro uittrekt voor het veiliger inrichten van bermen bij provinciale wegen. Voor Fryslân is 2.13 miljoen euro beschikbaar. Voorwaarde is dat de provincie zelf 75 procent bijdraagt in de kosten (6,4 miljoen euro). Bijna de helft gaat dus op aan de verbreding van de N359, de rest gaat naar overige projecten in de provincie.

Doel is om de aanpassing in 2019/2020 gerealiseerd te krijgen.