Ambassadeur RSG voor goed doel in Malawi

MALAWI - Anieke Koenen van RSG Magister Alvinus uit Sneek is nog tot 3 maart in Malawi. Samen met 38 andere leerlingen en 15 docenten van middelbare scholen in heel Nederland doet de scholiere uit Wommels mee aan Edukans Going Global. Dit jaar werken 33 scholen mee aan het uitwisselingsproject van Edukans.

Op de RSG Magister Alvinus solliciteerden kandidaten naar de functie van verslaggever in Malawi. Ze stuurden een brief met cv en hielden een gesprek met sollicitatiecommissie van docenten en Edukansmedewerkers. Anieke Koenen kwam als beste uit de bus.

Edukans is de ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs, maar in Malawi gaat nog lang niet ieder kind naar school. Anieke ontmoet Malawische medeleerlingen en loopt met hen mee op school en thuis. Vooral de uitwisseling van cultuur staat op het programma.

De focus voor de leerlingen is tweeledig: enerzijds wisselen ze op een gelijkwaardige manier ervaringen uit met hun leeftijdsgenoten in Malawi over thema’s als het vormen van je identiteit, ‘gender’, Sexual Reproductive Health and Rights en de invloed daarvan op je schoolkansen.

Er worden in Malawi weinig levensvaardigheden op school geleerd en thuis wordt er niet gesproken over bepaalde onderwerpen, zoals seksuele voorlichting. Gevolgen zijn dat veel Malawische jongeren te maken krijgen met problemen als tienerzwangerschappen, uitval van meisjes op school en hiv/aids. De Nederlandse en Malawische jongeren gaan samen aandacht vragen voor goed onderwijs met ‘life skills-lessen’.

Zo ontdekken ook deze leerlingen weer wat overeenkomsten en tegenstellingen zijn in elkaars leefwereld. Anderzijds hebben de Nederlandse leerlingen de rol om als journalist verhalen te verzamelen om in Nederland na terugkomst in te zetten op hun scholen.

De vijftien docenten worden gekoppeld aan een lokale docent. Als collega’s wisselen zij ervaringen en kennis uit. Zowel de Nederlandse als Malawische docenten geven een workshop aan de hele groep over thema’s die voor allen relevant zijn. Zo geven de Nederlandse docenten een workshop over Active Teaching & Learning en de docenten uit Malawi over Gender Responsible Pedagogy - dat in Nederland nog maar weinig wordt toegepast in het onderwijs.

Op https://magister-alvinus.inactievooredukans.nl/ doen leerlingen iedere dag verslag van de reis. Na thuiskomst geeft Anieke op school presentaties over de onuitwisbare ervaringen. Ook zal zij samen met andere leerlingen van haar school actie voeren voor de projecten die zij in Malawi heeft bezocht. In twintig jaar Edukans Going Global haalden Nederlandse scholieren al meer dan €9 miljoen op voor onderwijs in ontwikkelingslanden.

RSG Magister Alvinus geeft met deelname aan Edukans Going Global invulling aan burgerschapsvorming, onderwijs waarin leerlingen kennis maken met begrippen als sociale verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid. Het programma van Going Global vergroot de betrokkenheid van jongeren bij ontwikkelingswerk.