Open dag basisonderwijs Bolsward

BOLSWARD - Twee keer per schooljaar zetten de basisscholen in Bolsward hun deuren open voor belangstellende ouders in verband met de aanmelding van hun kind op de basisschool. De eerstvolgende open dag is woensdag 13 maart van 8.45 tot 11.45 uur.

De vier basisscholen in Bolsward willen graag laten zien hoe ze werken en nodigen ouders uit daar kennis van te nemen. Tijdens deze open dagen kunnen ouders kennismaken met leerkrachten, een idee krijgen van de sfeer op school, de onderwijskundige mogelijkheden, de inrichting van het gebouw en de visie op opvoeding en ontwikkeling.

De scholen hechten erg aan een goede voorlichting aan ouders en waarderen hun komst dan ook zeer. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om buiten deze open dag om een afspraak te maken met de directie van de school voor een persoonlijk gesprek.

Als ouders een basisschool kiezen voor hun kind, gaan ze meestal voor meer dan 8 jaar een verbintenis aan met die school. Dat is een belangrijke keuze omdat ze daarmee partners in de opvoeding worden. En dat rechtvaardigt de tijdsinvestering van zowel de ouders als de scholen.