Vijf voor twaalf voor Boalserter Skotsploech

BOLSWARD - Sinds de oprichting in 1958 heeft de Boalserter Skotsploech niet zo weinig leden gehad. Het bestuur luidt de noodklok.

,,Wegens ouderdom en ziektes hebben we vorig jaar weer afscheid moeten nemen van een aantal leden”, vertelt Anneke Grijpma. Het aantal actieve dansers en muzikanten ligt nu rond de twintig. ,,De aanwas van onderop is een probleem”, verklaart voorzitter Uko Tjalsma. ,,Dat ging vroeger gemakkelijker.”

Jammer, zo vinden beiden. ,,We hebben hele gezellige avonden”, doelt Grijpma op de oefenavonden, eens in de twee weken. ,,Sommigen zie je ze vaker dan je eigen familie. Goede en slechte tijden worden gedeeld.”

Het tweetal heeft recht van spreken. Samen zijn ze goed voor meer dan tachtig ‘dienstjaren’ bij de Skotsploech.

Jaarlijks gaat de groep zo’n vijftien keer ‘op en út’ voor een voorstelling in het land. Welbeschouwd een soort dansend cultureel erfgoed. Folklore. Het zou erg jammer zijn als dit straks niet meer bestaat, zo betogen de dansers. Tjalsma: ,,Wij dragen die folklore uit. Het is heel belangrijk dat dat blijft bestaan.” ,,Het is een stukje geschiedenis”, vult zijn medebestuurder aan. ,,Je ziet veel vernieuwingen tegenwoordig, maar het zou mooi zijn om dat samen te voegen.”

Het duo nodigt belangstellenden dan ook van harte uit om eens te komen kijken, bijvoorbeeld op een oefenavond, eens in de twee weken op maandagavond in Ons Gebouw. ,,De volgende is op 11 maart, van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur”, aldus Grijpma. ,,De stap om ergens naartoe te gaan is voor velen groot, maar dat hoeft niet. Het is heel laagdrempelig”, legt Tjalsma uit. ,,En ze worden door ons compleet in kostuum gestoken, tot sieraden aan toe. Ze hoeven niks mee te nemen”, vult Grijpma aan.

Zelf rijdt ze sinds haar verhuizing van Bolsward naar Franeker al 42 jaar op en neer. ,,Dat doe je niet als het niet leuk is.”

De ernst is er echter wel. Als de dalende trend doorzet, volgt voor de Boalserter Skotsploech hetzelfde lot als een aantal andere dansgroepen uit de omgeving: dan is het einde oefening. ,,Het zou mooi zijn als er drie of vier stellen bij komen”, spreekt de voorzitter zijn wens uit. Lachend: ,,Jong ben je bij ons nu rond de vijftig.” ,,We hebben dan wel minder leden, maar het is niet minder gezellig”, besluit Grijpma. ,,We hopen dat we kunnen doorgaan.”

Districtsdag

Op zaterdag 13 april is Bolsward het decor van de districtsdag noord. Tien dansgroepen komen dan naar de Hanzestad. Na de jaarvergadering in het Marne college gaan alle dansers in een oude bus richting de stad. Vanaf 14.00 uur treden zij op op het Broereplein.

Yme Gietema.