Bolswarder basisschoolleerlingen krijgen uitleg over weerbaarheid van wijkagent Schermer

BOLSWARD - Wat doe je als iemand uit jouw vrienden op straat iets doet wat niet hoort. Doe je dan mee? Loop je weg? Zeg je er iets van? Hoe weerbaar ben jij? Die vragen stonden dinsdagochtend centraal op De Sint Maartenschool. Wijkagent Gerrit Schermer kwam langs en ging in gesprek met basisschoolleerlingen. Een preventieve actie met extra aandacht voor weerbaarheid voor de jongeren van de toekomst.

Weerbaarheid heeft te maken met stevig in je schoenen staan. Een gezond zelfvertrouwen, goede keuzes maken en sociale, cognitieve en emotionele vaardigheden spelen hierbij een belangrijke rol. Kinderen en jongeren komen soms in situaties, waarin zij ook fysieke vaardigheden nodig hebben om staande te blijven. Er is iets of iemand die hem of haar bedreigt, beschadigt of intimideert. Hoe help je hen om ook daar goed mee om te gaan? De scholen in Bolsward zijn samen met de buurtsportcoach een judoleraar en Schermer aan de slag om leerlingen van groep 6 tot en met 8 weerbaarder te maken. Jong geleerd is immers oud gedaan, zo luidt de achterliggende gedachte.

Het klassenbezoek van de wijkagent is deel van een groter weerbaarheidsproject. Zo geeft een Buurtsportcoach Rots en Watertraining aan groep 7. Een judoleraar zet judo in om normen en waarden te behandelen met groepen 6. Ook het Marne college doet mee. Ze geven Rots en Watertrainingen tijdens de gymlessen.