Brug Workum begint maart kleine week gestremd

WORKUM - De brug voor Workum -de Súdergoabrêge- die in de provinciale weg N359 ligt, is van donderdagavond 7 maart tot woensdagmorgen 13 maart gestremd.

Op dit moment is Machinefabriek Emmen in opdracht van de provincie Fryslân bezig met de renovatie van de Súdergoabrêge. De beweegbare stalen brugdekken, de bewegingswerken en de geleidewerken worden vervangen. Ook herstelt de aannemer de schades aan het beton. In verband met de werkzaamheden is de brug volledig gestremd van donderdagavond 7 maart 19.00 uur tot woensdagmorgen 13 maart 2019 06.00 uur. In deze periode wordt het verkeer omgeleid. Ook scheepvaart is niet mogelijk.

Omleidingsroutes

Tijdens de algehele stremming gelden er omleidingsroutes. Deze zijn in overleg met Plaatselijk Belang Workum, Ondernemersvereniging Workum, Dorpsbelang Ferwoude, Dorpsbelang Nijhuzum, gemeente Súdwest-Fryslân en de provincie Fryslân vastgesteld.

De omleidingsroute voor (vracht)autoverkeer loopt voor beide richtingen via ‘N359 -Bolsward - Sneek - Jutrijp/Hommerts - Woudsend - Balk - Koudum - N359’.

De omleidingsroute voor (brom)fietsers loopt via de Freerk Faberweg en de Aaltsjemeerweg om de verbinding tussen Workum en Parrega/Tjerkwerd in stand te houden.

Het busverkeer volgt tijdens de stremming voor beide richtingen de route via ‘N359 - Trekwei- Prysterhoek - Dwarsnoard - Algeraburren - Aldewei - Spoardyk - N359’.

In aanvulling op de omleidingsroutes wordt op een aantal punten verkeersregelaars ingezet om het verkeer veilig te laten passeren.

Brug op afstand bedienbaar

Na de renovatie van de brug wordt deze op afstand bedienbaar. Deze zomer zal de Súdergoabrêge aangesloten worden op de centrale bedienpost ‘het Swettehûs’ in Leeuwarden. Er worden camera’s geplaatst en de plaats van slagbomen en verkeersseinen wordt aangepast. Lokale bediening blijft in geval van nood mogelijk.

Afstandsbediening moet veilig en vertrouwd zijn. Aan de hand van normen en richtlijnen en met kennis van de lokale omstandigheden wordt de plaats van de camera’s bepaald. Bij afstandsbediening wordt, net als bij lokale bediening, rekening gehouden met windrichting en, windkracht. Maar ook met de drukte op de weg en de vaarweg en de bediening van de Van Panhuysbrug in Tjerkwerd en de spoorbrug bij Workum.

De provincie streeft naar een vlotte doorstroming voor zowel het wegverkeer als het vaarwegverkeer en stelt veiligheid daarbij voorop.