Hommeles bij jongerencentrum: helft van de vrijwilligers stapt op

BOLSWARD - Het is hommeles bij jongerencentrum Afslag 18. Niet tussen de bezoekers, maar tussen het bestuur en een aantal vrijwilligers. De helft van hen is opgestapt.

Een korte voorgeschiedenis. Eind september 2018 ging het vernieuwde jongerencentrum aan de Burgemeester Praamsmalaan weer open. De gemeente Súdwest-Fryslân en Christelijke Gemeente Het Keerpunt kwamen tot een één-tweetje en bliezen het centrum, dat bijna een jaar gesloten was, nieuw leven in. Het Keerpunt maakte in het verleden tijdens de weekenden altijd gebruik van het jongerencentrum voor tienerdiensten en maaltijden. Dat wilde het nu weer. Op overige dagen is Afslag18 toegankelijk voor jongeren van 12 tot en met 17 uit Bolsward.

Lees ook: Wethouder De Man puzzelt zich nieuw jongerencentrum Bolsward in

De druppel voor de vier ‘opstappers’ was het uitnodigen van Richard Oostrum, die 20 januari naar Bolsward kwam om te spreken over homoseksualiteit. Wat zou de Bijbel daar over zeggen, wat vindt God er van en meer van dat. Hij kwam weliswaar op invitatie van Fisk Jongerenwerk -de jeugdorganisatie van Het Keerpunt- naar Bolsward, maar onder meer voor Francisca Schreefel was daarmee de maat vol.

Zij en haar mede-opstappers misten duidelijk een scheidslijn tussen het algemene karakter van het jongerencentrum en de christelijke insteek van Fisk, aangezien op social media de naam Afslag18 werd toegevoegd bij promotie-posts. ,,Zij leggen constant de link met Afslag18, terwijl wij juist een veilig klimaat willen creëren voor alle jongeren. Op zo’n manier druk je jongeren juist de kast in”, doelt ze op de boodschap van de spreker. ,,Dat raakt mij persoonlijk. Als je kijkt naar de suïcidecijfers.. Daar ga ik niet aan meewerken.”

,,Daar is het fout gegaan”, erkent Bert Buurman, vrijwilligerscoördinator en bestuurslid van Afslag18. Hij gaat daarmee in op het vertrek van de vier vrijwilligers. ,,Zeker omdat het zo’n precair onderwerp was.”

Buurman doet het af als een misverstand, want, zo benadrukt hij: ,,beide organisaties hebben hun eigen programma.”

Een gesprek volgde. ,,Daarin heb ik gezegd wat er fout is gegaan. Het had niet zo geconnect moeten worden. Ik kan mij voorstellen dat dat reacties oproept. Het had niet gemoeten zo”, aldus Buurman. Die lijmpoging mislukte. Het vertrek van de vier kwam als een verrassing voor het bestuurslid. ,,Dat had ik nooit aan zien komen”, geeft hij toe. ,,We moeten met elkaar optrekken. Proberen naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen.”

Voor Schreefel blijft de deur dicht. ,,Op de achtergrond zal ik me nog wel met de jeugd bezighouden, maar wij komen niet terug”, stelt ze.

Het bestuur is bezig het vertrek ,,recht te trekken”, maar geeft aan dat vrijwilligers uit Bolsward welkom zijn zich te melden.