Uitslag 48e Wûnseradieltoernooi

LOLLUM - Dorpshuis de Nije Haven in Lollum was van 4 tot en met 16 februari het strijdtoneel van het Open Wûnseradieltoernooi. Dit biljarttoernooi werd voor de 48e keer georganiseerd.

Er waren 163 deelnemers, verdeeld over 8 verschillende klassen. Het aantal te maken caramboles varieerde van 20 tot 180 kader.

Op vrijdagavond werden de finales van de verliezersronde gespeeld. Op zaterdag kwam de winnaarsronde aan bod. Uitslag (zie foto, v.l.n.r.): H. Oosterhof, 7e klas; A. v.d. Vries, 6e klas; J. de Vries, 5e klas; P. Eringa, 4e klas; G. Braaksma, 3e klas; F. Bruinsma, 2e klas; P. Eisma, 1e klas; P. Bergsma, Hoofdklas/extra klas.