Burgemeester De Vries ‘ûnder de yndruk’

BOLSWARD - Platform Bolsward organiseerde vorige week maar weer eens een inloopavond. Speciale gast was onder meer Jannewietske de Vries. Een kennismaking voor de burgemeester met de Bolswarders. En andersom.

,,Dan is it no tiid foar de pitch fan de boargemaster”, haakt Jannewietske de Vries gevat in op haar voorgangers. Tijdens de inloopavond van Platform Bolsward hebben net acht sprekers in een minuut -dat was althans de bedoeling- hun zegje gedaan over verschillende initiatieven. Over zwemmen, over wonen, over aquaducten en meer.

Voor De Vries is het een eerste echte kennismaking met Bolsward. Een goedgevulde Gasthuiskerk, met voorzitters en afgevaardigden van vele stichtingen en verenigingen, betrokken burgers en politici, vormt haar publiek.

De nieuwe burgemeester van Súdwest -De Vries werd in september vorig jaar geïnstalleerd- trapt af met ‘in grut kompliment’. ,,Ik bin ûnder de yndruk fan wat ik hear en wat hjir spilet”, zo gaat ze verder.

Na haar openingswoord fungeert Platform-lid Daniël Nauta als gesprekspartner. Hij vraagt onder meer naar de rol van Bolsward in de gemeente. De Vries parafraseert daarop uit haar speech die ze in september deed, toen ze het stokje overnam van waarnemend burgemeester Magda Berndsen. ,,Dizze gemeente stiet op twa stevige skonken, Boalsert en Snits, mar Boalsert moatte wy noch wat oanlûke. Dêr moat noch wat barre, mar ik sjoch kânsen.”

En dat ze graag in kansen denkt (,,it giet my net gauw grut genôch”), illustreert ze even eerder al met een anekdote uit haar tijd als cultuurgedeputeerde voor de provincie. ,,Soene wy net kulturele haadstêd wurde moatte yn 2018?”. Die vraag stelt ze al in 2007 in de Broerekerk tijdens de uitreiking van de Gysbert Japicxpriis. Hoe dat is afgelopen, behoeft geen verdere uitleg.

Over die Gysbert Japicxpriis gaat Nauta nog even door. De uitreiking daarvan mag best wat meer cachet krijgen. Een statusopwaardering. ,,Net onder de PC-Hooft-prijs”, zo stelt hij voor. Eventueel met boekenbal en al. De Vries zou dat toejuichen. ,,Ik wol dat bal graach iepenje”, besluit ze lachend