Witmarsumer kinderen leren over krimp

WITMARSUM - Leerlingen van OBS De Utskoat en CBS De Bonkelder in Witmarsum zijn maandagochtend begonnen met workshops over krimp in het dorp. Kinderen uit de groepen 6 tot en met 8 zijn het dorp in om foto’s te nemen van wat ze mooi en goed vinden aan Witmarsum, maar ook om vast te leggen wat er in hun ogen beter kan

Het programma over krimp is deels gebaseerd op ‘Jimp de Krimp’. Daarin verwoorden ze het als volgt: ,,Sommige dorpen en buurten worden saai. Grote mensen weten niet altijd hoe ze daar iets aan kunnen doen. Ze zijn vergeten hoe simpel het is om de wereld mooier te maken.”

Maandag is de tweede workshop, waarbij leerlingen werkstukken maken waarin ze laten zien wat volgens hen beter kan in het dorp. Alle ideeën worden verzameld en gebundeld en een dag later overhandigd aan gedeputeerde Sietske Poepjes, wethouder Stella van Gent van de gemeente Súdwest-Fryslân en voorzitter van Dorpsbelang Witmarsum Joost Rosier.

De workshops over krimp op beide basisscholen horen bij het Theaterproject Wy jouwe gjin krimp!. Deze theatervoorstelling is op 1, 2, 3, 7, 9 en 10 november te beleven in een graanschuur net buiten Witmarsum. Onderdeel van het project waren al verschillende workshops over dans, performance, acteren, zang en licht en geluid.

De theatervoorstelling Wy jouwe gjin krimp! gaat over een klein dorp dat langzaam maar zeker leegloopt en waar de leefbaarheid afneemt. Overheden hebben besloten niet meer te investeren in dit kleine dorp. Dorpelingen moeten zichzelf maar zien te redden. Er ontstaat een tweedeling tussen inwoners die het zinkende schip willen verlaten en zij die de schouders eronder willen zetten om er met z’n allen wat van te maken. Welke rol spelen de drie iconen van Witmarsum -Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier- hierin? Steeds meer dorpelingen raken ervan overtuigd dat ze zelf in actie moeten komen. Alleen op die manier kan het ten dode opgeschreven dorp weer tot bloei komen.