Zingen voor Israël

Balk - Onder het motto “Zingen voor Israël” organiseert de Stichting Christenen voor Israël te Nijkerk een koor en samenzangavond op zaterdag 16 mei 2015 in Kerkelijk centrum “De Paadwizer”, Siemen de Jongstrjitte 2 in Balk.

Aanvang: 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur zal er echter al samenzang zijn. Muzikale medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk Mannenkoor EDOZA uit Sneek onder leiding van Jan Hibma en door de muziekgroep SAMOOSARA uit Lippenhuizen e.o. Deze groep brengt muziek en liederen uit de Jiddische cultuur. Balt de Vries zal het orgel bespelen, zowel bij de begeleiding van het mannenkoor als bij de samenzang. Naast koorzang is er namelijk ook veel samenzang. Ds. W.M. Schinkelshoek zal de avond openen. De meditatie wordt gehouden door ds. J. de Vreugd, die nauw bij het werk van Christenen voor Israël betrokken is. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij, wel zal er een collecte worden gehouden voor de overlevenden van de Holocaust. Ook is er gelegenheid om producten uit Israël te kopen en er zal een (kleine) boekentafel zijn.