Provincie herstelt onrechtmatig gebruik grond en water

FRYSL - ÂN De provincie Fryslân heeft een inventarisatie gemaakt van onrechtmatig gebruik van grond of water van de provincie.

Er zijn 3700 gevallen gesignaleerd. Bij gevaarlijke of onwenselijke situaties wordt gevraagd het onrechtmatige gebruik te beëindigen. In andere situaties herstelt de provincie het onrechtmatig gebruik door het aanbieden van huur- of koopcontracten. https://youtu.be/SFO0HzUDAwI Gedeputeerde Klaas Kielstra: ’’We hebben de wettelijke taak om de veiligheid en het onderhoud van de wegen en vaarwegen te kunnen garanderen. Daarom is het belangrijk dat de provincie haar positie als eigenaresse beschermt. In een groot aantal gevallen was het onrechtmatig gebruik niet bij ons bekend. Maar door innovatie in de datasystemen, is het nu wel mogelijk om de situaties in beeld te brengen. We streven naar uniformiteit. Daarom wordt het gebruik van grond en water voor iedereen op een gelijke wijze afgehandeld.’’ Kopen of huren Een tuin die is uitgebreid in een berm is een voorbeeld van onrechtmatig gebruik. Ook een ligplaats die zonder toestemming is aangelegd in vaarwater, is een vorm van onrechtmatig gebruik. De provincie beoordeelt of het gebruik van de grond of het water is toegestaan. Afhankelijk van de ligging en de gebruikssituatie kan het provinciaal eigendom gekocht of gehuurd worden. Kosten De verkoop- en verhuurprijzen zijn deels gebaseerd op een grondprijzenbrief die door een onafhankelijk taxateur is opgesteld. De kosten voor de uitvoering van deze herstelactie worden gedekt uit de opbrengsten van verkoop en verhuur. De totale kosten bedragen ongeveer €1,5 miljoen. De verkoop van de gronden levert naar schatting € 1,6 miljoen op. De verhuur brengt structureel ongeveer € 180.000 op. Planning Begin 2016 wordt gestart met het herstel van onrechtmatig gebruik. De klus wordt gefaseerd per gemeente uitgevoerd. Gebruikers van provinciale grond ontvangen informatie over hun positie en mogelijkheden. In 2017 zijn alle contracten afgesloten en/of is het onrechtmatig gebruik beëindigd.