Nieuwe Fiskatlas voor Fryslân

Hurdegaryp - Fryslân heeft in navolging van andere provincies nu ook een eigen vissenatlas.

De Fiskatlas Fryslân laat zien waar de verschillende vissoorten zich in de provincie bevinden. Roel de Jong, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, ontving vrijdag het eerste exemplaar uit handen van John Melis, van John Melis ecologie. In de Fiskatlas Fryslân staan kaarten met de verspreiding per vissoort en diverse artikelen over de ecologie van de vis, de waterkwaliteit en vismigratie. De atlas is binnen enkele weken verkrijgbaar via de boekhandel. De verzamelde gegevens over vis in Fryslân staan ook op de website www.friesland.vissenatlas.nl.