Vrijwilligersdag bij Staatsbosbeheer Oudemirdum

Oudemirdum - In bos Elfbergen van Staatsbosbeheer wordt donderdag 5 februari een vrijwilligersdag gehouden. Deze dag is speciaal bedoeld om mensen te interesseren voor vrijwilligerswerk in de bossen van Gaasterland, waarbij de Amerikaanse Vogelkers op een natuurlijke manier wordt bestreden.

Staatsbosbeheer heeft de Bosgroep Noord-Oost-Nederland gevraagd deze dag samen met Landschapsbeheer Friesland te organiseren naar aanleiding van de succesvolle bestrijdingsmethode met vrijwilligers in Beetsterzwaag.

Vogelkers

Al jaren wordt er in Gaasterland gezocht naar een effectieve methode om de Prunus serotina (Amerikaanse vogelkers of Bospest) te bestrijden. De boom is ooit in Nederland geïntroduceerd als ‘vulhout’ in naaldhout-productiebossen. De boom zou door de sterke groei en het bladafval de humuslaag en daarmee de voedselrijkdom op de arme zandgronden kunnen verhogen en de houtproductie doen toenemen. Door gebrek aan natuurlijke concurrentie is de soort echter enorm gaan woekeren. De Nederlandse loofhoutbossen op de zandgronden bestaan om die reden grotendeels uit Amerikaanse vogelkers, waardoor inheemse soorten als eik, lijsterbes en vuilboom in de verdrukking raken en daarmee tevens het bijbehorende ecosysteem.

Bomen ringen

Onlangs is in de omgeving van Beetsterzwaag een proef gestart (naar voorbeeld van Utrecht) waarbij de bomen niet direct gerooid worden, maar ‘geringd’ door vrijwilligers. Het ringen gebeurt door het rondom afschillen van bast of het inzagen van de stam. De sapstroom komt daarmee tot stilstand. Hierdoor gaat de boom langzaam dood. Door de enorme groeikracht van de boom kan dit enige tijd duren. Dit heeft als voordeel dat de boom niet direct kaal is. De schaduwwerking van het bladerdek zorgt er voor dat kiemkrachtige zaden op de grond niet tot ontwikkeling kunnen komen. Door als eerste de dikste bomen te ringen wordt er geen zaad meer verspreid, waardoor de verspreiding van de soort tot stilstand komt.

Gezellige werkdag

Het werk is niet zwaar en daarom zeer geschikt voor mensen die graag nuttig bezig zijn in de buitenlucht, maar het zware werk niet aan kunnen. Voor deze introductiedag wordt gezorgd voor gereedschap en u deelnemers krijgen een eenvoudige lunch. Vrijwilligers worden op 5 februari verwacht om 9.00 uur bij de werkschuur van Staatsbosbeheer, De Houtwal 2, Oudemirdum. Aanmelden kan via j.p.deboer@landschapsbeheerfriesland.nl.