Kerstmorgenzang

Makkum -  Op eerste kerstdag vond in Makkum weer de traditionele kerstmorgenzang plaats. Om zes uur ‘s ochtends verzamelden de zangers zich op het Plein, waar ze net als voorgaande jaren de teksten van bekende kerstliederen uitgedeeld kregen door Henk de Hoop.

Volgens De Hoop startte deze traditie na de oorlog en wordt er dus al zeventig jaar gezongen op de vroege ochtend van de eerste kerstdag. Voor hemzelf was het de drieënvijftigste keer dat hij meezong. Een ander begin van de kerstdagen kan hij zich niet voorstellen. „Foar my is it gjin kriist as ik net mei west bin te sjongen.” Dit jaar waren er 46 zangers. De begeleiding op trompet, saxofoon, trombone en fluit werd verzorgd door leden van muziekvereniging Hallelujah. De leeftijd van de deelnemers varieerde van tien jaar tot boven de zeventig. Iedereen die aan dit bijzondere gebeuren mee wil doen is welkom, lidmaatschap van een koor of zanggroep is niet vereist. De tocht begon met het zingen van twee kerstliederen op het Plein. Daarna verliep de ochtend volgens het jarenlang beproefde recept: De Hoop geeft aan waar de volgende stop zal plaatsvinden en welke liederen daar gezongen worden. De groep zet zich in beweging en zoekt op de afgesproken plaats een lantaarnpaal zodat de muziek en teksten goed zichtbaar zijn. Op diverse plaatsen kwam er reactie op het gezang. Een slaapkamerlicht dat aanging, soms “bedankt en prettige kerstdagen!” of een klein applausje door een open raam. Daarnaast mensen die al wakker waren en in hun woonkamer wachtten op de zangers of het gezang staande in de deuropening in ontvangst namen. Vanzelfsprekend werd er ook gezongen rondom de grote kerstboom op het pleintje tussen De Zalm en De Voorn. Tegen acht uur werd koers gezet naar Woonzorgcentrum Avondrust. Daar werd door de groep eerst de klim gemaakt naar de bovenste etage, waarna men zich verspreidde over de gang en zong voor de bewoners. Vervolgens de trappen af naar een latere etage waar wederom gezongen werd. Nadat alle verdiepingen bezocht waren ging men naar het restaurant van Avondrust, waar enkele bewoners net begonnen aan hun kerstontbijt en een groepje personeelsleden pauzeerde met een kopje koffie. Ook in de keuken was men al aan het werk geweest: de zangers en hun begeleiders kregen warme chocolademelk en een stukje kerstbrood. Tot slot bedankte Klaas Bakker de zangers en de mensen van muziekvereniging Hallelujah voor hun medewerking en het personeel van Avondrust voor de gastvrije ontvangst en wenste iedereen goede kerstdagen. Judith van Lavieren