Kerstzang in Martinikerk Bolsward

Bolsward - De jaarlijkse Kerstzang wordt zondag 20 december in de Martinikerk in Bolsward gehouden. Het begint om 14,45 uur.  

Martini Cantorij is er trots op om elk jaar weer samen voor een volle  kerk te mogen zingen. Ds M.N.Ariesen-Holwerda, leest uit het kerstevangelie. Verder werken mee, een vrouwenkoor uit Marsum ,het Sudwest koor uit Sneek en de Martini Cantorij uit Bolsward. Soliste is Margrietha Sikma. Het Hinsz orgel kan door restauratie niet worden gebruikt, het koororgel wordt bespeelt door Siebout Akkerman, Grietje Noordmans speelt trompet. De algehele leiding is in handen van de dirigent van de cantorij Doeke van Wieren. De toegang en programma zijn gratis,er is wel collecte bij de uitgang