Cooperatie Energiekubaard gaat concurrentie aan met 'grote energiejongens'

Kubaard -  Vanuit de behoefte om na alle privatiseringen weer meer grip op de eigen energielevering te krijgen, ontstond twee jaar geleden bij Sietse van der Werf, Marian Zeinstra, Ger van Putten en Halbe Klijnstra het idee om een eigen kleinschalige coöperatie op te richten. Vorig jaar passeerde de akte van EnergieKubaard bij de notaris en eind november werd Jaap Mosselman als 25ste lid verwelkomd.

Een kwart van het uit honderd gezinnen tellende dorp is nu aangesloten bij EnergieKubaard. Het streven is om komend jaar het 50ste lid te mogen feliciteren. Klijnstra vertelt dat het principe van de coöperatie eigenlijk heel simpel is.,, Wij kopen onze gas en stroom in bij Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD). Dit is ook een coöperatie waar kleinere coöperaties uit de drie noordelijke provincies zich bij kunnen aansluiten. NLD koopt gas en stroom zo lokaal en duurzaam mogelijk in. De kleine coöperaties zoeken zelf actief naar leden en klanten in de eigen omgeving. Hierdoor worden hoge reclamekosten vermeden en kan NLD de prijs laag houden. NLD zit met de gas en stroomprijzen bij de goedkoopste van Nederland en levert in tegenstelling tot de 'grote energiejongens' echt duurzaam en lokaal opgewekte energie. Grote energiebedrijven zijn namelijk nog steeds erg afhankelijk van fossiele brandstoffen die geleverd worden door bijvoorbeeld Duitsland en Noorwegen. De winst die bij NLD wordt gemaakt, vloeit weer terug naar de coöperaties die zelf met de leden mogen bepalen wat ze met die winst doen. Wij overwegen bijvoorbeeld om de winst te gaan investeren in een zonne-energiepark. De energie die dat oplevert kunnen we vervolgens weer verkopen aan NLD. En zo is de cirkel rond. Om klant of lid te worden hoef je geen inwoner van Kubaard te zijn, maar we vinden het wel prettig als de leden een beetje uit de buurt komen omdat ze ook zeggenschap hebben over onder andere de besteding van de winst. De kleinere energiecoöperaties laten een duidelijke groei zien. In Littenseradiel zijn nu al vijf coöperaties. In een stad kunnen trouwens ook coöperaties opgericht worden, bijvoorbeeld door een wijk of stadsdeel. Overstappen naar EnergieKubaard gaat net zo makkelijk als overstappen van de ene grote energiemaatschappij naar de andere. De klant merkt er niets van." Meer informatie is te vinden op www.energiekubaard.nl en www.noordelijklokaalduurzaam.nl Petra de Wijn