Uitbreiding arbiterskorps Friesland

Bolsward - De cursus Clubarbiter werd zaterdag 31 oktober in Britsum afgesloten met het examen en behaalden alle 7 kandidaten het diploma Arbiter-1. Hieronder twee inwoners van Bolsward.

Vanwege de komende feestdagen werd deze cursus in recordtijd gegeven. Op 26 september was de eerste lesavond en op 24 oktober de zesde en laatste lesavond. Dit is, gezien de grote hoeveelheid theorie die de arbiters moeten beheersen, een geweldige prestatie van de kandidaten. De opleiding vond deels plaats bij Biljartschool Dirk van der Veen in Sneek en deels bij BC Britsum. Examinator Ad Broekman was vol lof bij het uitreiken van de diploma’s en de daarbij behorende draagbadge.