Eerste loting Frieslandcup

Blauwhuis - Bij veel sporten in Friesland zijn er bekerwedstrijden maar bij het Fries Dammen had men er nooit aan gedacht, totdat damclub "De Skyfkes" uit Blauwhuis met het idee kwam. 26 dammers hadden hun hiervoor opgegeven en zaten in de bewuste koker. Vorige week vrijdag werd de eerste loting verricht door bondsbestuurslid Sybren Dyk Dit leverde direct al verrassende resultaten op. Fries Kampioen Teake Kooistra (Hartwerd) kwam als laatste uit de pot en kreeg als tegenstander Michiel Zeinstra(Blauwhuis).

De andere partijen. Bauke Bos(Scharnegoutum) - Pieter Hoogterp(Gaastmeer). Klaas Wiersma(Hartwerd) - Marcel Altena(Blauwhuis) Liuwe Westra(Lollum) - Willem Schaap(Scharnegoutum Fedde Wiersma(Hartwerd) - Willem Hoekstra Oudega SW Tjerk Wybinga(Lollum) - Piet Sikma(Hartwerd) Hein de Vries(Hartwerd) - Rein Jan Walinga(Oudega SW) Jappie de Jong(Blauwhuis) - Folkert Groenveld(Oudega SW) Bauke Diekstra(Scharnegoutum) - Bernard Kroon(Blauwhuis) Cor Kooistra(Scharnegoutum) - Leo Altena(Blauwhuis) Siebe Walinga(Oudega SW) - Manfred de Wolff(Blauwhuis) Epke Bootsma(Blauwhuis) - Jehannes Hoekstra(Oudega SW). Dicky v/d Meer (Scharnegoutum) - Jelle Wiersma(Scharnegoutum) Teake Kooistra(Hartwerd) - Michiel Zeinstra Blauwhuis) De spelers hebben tot donderdag 26 november de tijd om hun partij te spelen. Op vrijdag 27 november is de volgende loting.