Fries Belevingsdorp Aldfaers Erf krijgt uitbreiding

Allingawier -  Het  museum(pand) in Exmorra is eigendom van de stichting Aldfaers Erf en niet meer rendabel door de vele kosten.

Voor het dorp is het niet mogelijk om het pand over te nemen en zo het museum te behouden voor het dorp. Daarom is in samenspraak met het dorpsbelang van Exmorra besloten om het pand waar de grutterswinkel/schooltje is gevestigd te gaan verkopen. Op 29 oktober werd het pand in Exmorra officieel gesloten door afgevaardigden van het bestuur van Aldfaers Erf en dorpsbelang Exmorra. Het pand in Exmorra is een rijksmonument, daarom is Aldfaers Erf op zoek naar een ondernemer(s) echtpaar welke er wil(len) wonen en werken. Eventueel is het bestuur van Aldfaers Erf bereid om de collectie van het winkeltje in bruikleen af te staan.  Aldfaers erf zal voor de meeste mensen herinneringen oproepen, vooral de route die door velen gereden en bezocht is. Vele musea langs de route zijn inmiddels gesloten. Met derden zijn inmiddels al arrangementen ontwikkeld om op een leuke speelse manier het routegevoel te behouden. Er is afgelopen seizoen gekozen voor een modernere aanpak. De naam Aldfaers Erf is veranderd in  Fries Belevingsdorp Aldfaers Erf. De horeca krijgt een upgrade. Ook zal er nog meer aandacht uitgaan naar de kinderen. Door meer activiteiten te gaan organiseren in en rond de speelboerderij. Momenteel is men druk bezig om een educatief programma te ontwikkelen voor de basisscholen. Aldfaers erg is er dan ook van overtuigd dat het schooltje de grutterswinkel, schoenmakerij en slijterij op een ideale en prachtige plek terecht zullen komen. Door deze centralisatie is het voortbestaan van Aldfaers Erf voor de komende jaren gewaarborgd.