Inzameling Sinterklaas speelgoedactie

Bolsward -  De Sinterklaas Speelgoedactie wordt alweer voor het 7e achtereenvolgende jaar in samenwerking met devoedselbanken van Bolsward, Harlingen en Franeker gehouden.

De actie houdt in dat er goed, schoon en net (tweedehands) speelgoed ingeleverd kan worden. Het speelgoed is bestemd voor kinderen tot en met 12 jaar, waarvan de ouders afhankelijk zijn van de voedselbank. In de regio Bolsward zet elk jaar een vast team van vrijwilligers zich in voor deze actie. Zij zorgen voor cadeaus en lekkers voor de kinderen, zodat ook hen een fijne herinnering aan 5 december gegeven kan worden.Voor deze regio worden zowel in Bolsward als Makkum speelgoedinzamelingen gehouden. Speelgoedinzameling in Bolsward is vrijdag 13 november van 15.00 uur tot 18.00 uur en zaterdag 14 november van 10.00 tot 12.00 uur in het gebouw "De Wymert", De Wymerts 7 in Bolsward Speelgoedinzameling in Makkum is donderdag 12 november van 19.00 uur tot 20.30 uur  in de peuterspeelzaal Lieuwkemastraat 65, Makkum De actie is te volgen op https://www.facebook.com/SinterklaasSpeelgoedactie. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de coördinator voor Bolsward: Karin Stoker, via mail spijkstra@hotmail.com of tel. 06 30063232 De actie kan ook financieel gesteund worden door een gift over te maken op rek.nr: NL55ASNB0709268440 ten name van M. Kuperus t.b.v. Sinterklaas Speelgoedactie