Taizegebed in Bolsward

Bolsward -  Een Taizégebed is een korte en eenvoudige oecumenische gebedsviering met veel liederen uit Taizé.

Ook is er een langere stilte tijdens de viering om de lezing te overwegen of om in gebed te gaan.  Of om gewoon stil te staan bij het leven. De vieringen staan open voor jong en oud. Het gebed vindt plaats op vrijdag 6 november van 19.30 uur tot 20.00 uur in de Martinikerk van Bolsward.