Crisisnoodopvanglocaties definitief verlengd

Workum -   De crisisnoodopvanglocaties in Gerkesklooster, Kollum en Workum worden definitief verlengd. Dat is bevestigd door het COA. De vluchtelingen mogen op deze locaties blijven totdat zij in de noodopvang in Leeuwarden terecht kunnen.

Noodopvang in Leeuwarden Vanaf 16 oktober kunnen de vluchtelingen worden opgevangen in het WTC Expo in Leeuwarden. Op 12 oktober wordt, onder regie van het COA, gestart met het gereed maken van de locatie. Het WTC heeft aangegeven twee dagen nodig te hebben voor de voorbereiding van de inrichting. Daarna, vanaf 14 oktober, gaan de medewerkers van het COA de locatie daadwerkelijk inrichten. Zij hebben vervolgens nog één dag nodig voor het organiseren van een aantal technische aspecten, zoals de veiligheid- en gezondheidscontroles en ICT. Op 16 oktober is de locatie klaar voor de opvang. Gezamenlijke oplossing “Deze koppeling van crisisnoodopvang en noodopvang in Fryslân is uniek,” stelt Ferd Crone, voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân. “Nu hoeft er niet meer onnodig met mensen te worden gesleept. De gezamenlijke Friese gemeenten hebben hier op deze manier, met hulp van buurgemeenten, een goede oplossing voor gevonden. Waar nodig zal Veiligheidsregio Fryslân de gemeenten hierin blijven ondersteunen.”