15.000 euro voor restauratie vuurtoren ‘Tointsje Leech’ in Workum

Bolsward - Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân heeft besloten 15.000 euro bij te dragen voor de restauratie van de vuurtoren met vuurtorenwachterswoning in Workum, ook wel It toarntsje genoemd. Dit monument is in oktober 2014 voor een symbolisch bedrag overgedragen aan de Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Het bijzondere Rijksmonument aan de IJsselmeerkust is hoognodig toe aan restauratie. Hiervoor heeft de stichting een restauratieplan opgesteld. De totale kosten zijn begroot op ruim 250.000 euro.Via fondsen en subsidies heeft de stichting inmiddels bijna 237.000 euro toegezegd gekregen. Het laatste ontbrekende bedrag is nu door de gemeente toegezegd. Wethouder Mirjam Bakker: ,,Súdwest-Fryslân behoort tot de top 15 van gemeenten met de meeste rijksmonumenten. De stichting beheert hier een groot aantal van en heeft met het mogelijk maken van deze restauratie een geweldige prestatie geleverd. Wij dragen graag het laatste steentje bij aan het in oude luister herstellen van deze monumentale plek!” De stichting gaat nog dit najaar de aanbesteding doen, zodat de werkzaamheden in april 2016 van start kunnen gaan. Meer informatie over de vuurtoren en andere monumenten die de stichting in bezit heeft is te vinden op hun website: http://www.stichtingmonumentenswf.nl/