Jeugd snuffelt aan sport&cultuur in Witmarsum

Witmarsum - Op zaterdag 10 oktober staat de jeugd uit Witmarsum, Arum, Schettens, Schraard, Wons, Pingjum, Lollum, Kimswerd en Zurich vanaf 14.30 uur een sportieve middag te wachten in de tent Oars As Oars bij de Potstal in Witmarsum. Er is een sportieve knutselactiviteit met peuter-, kleuterdans en oud Hollandse spellen. Voor de kinderen van de basisschool en de jeugd tot en met 16 jaar zijn er activiteiten zoals bootcamp, circusgym en One Wall.

“Zou je eens Europees- of Wereldkampioen willen worden? Snuffel dan aan dit internationaal stoere balspel voor meiden en jongens!” vertelt de enthousiaste trainster van kaatsvereniging Pim Mulier uit Witmarsum. Deze activiteiten worden aangeboden door Stichting Oars as Oars, WOK, peuterdansmetmij.nl, Kaatsvereniging Pim Mulier, Gymnastiekvereniging V&O, Bootcamp Lollum, Sportdorp Wytmarsum e.o. en de buurtsportcoach van Súdwest-Fryslân. Aanmelden Opgeven is prettig voor de sportaanbieders en organisaties in verband met de voorbereidingen. "Snel aanmelden is aan te raden, want er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar", laat de organisatie weten. Aanmelden op de dag zelf is mogelijk als er nog plaatsten beschikbaar zijn. Kinderen tot en met 16 jaar uit Witmarsum, Arum, Schettens, Schraard, Wons, Pingjum, Lollum, Kimswerd en Zurich kunnen zich aanmelden via facebook.com/SportdorpWytmarsum. Deelname is gratis als kennismaking met de activiteiten. Ouders, broertjes en zusjes zijn ook van harte welkom! Snuffelen bij Judo Witmarsum Ben je benieuwd wat judo precies is? Volg dan een gratis kennismakingsles bij Judo Witmarsum en meld je aan viawww.sportpas.nl Laag inkomen? Krijg een bijdrage voor sport en cultuur  De bijdrageregeling minima is een financiële bijdrage voor inwoners van Súdwest–Fryslân en Littenseradiel met een laag inkomen. Het Kindpakket is een onderdeel van de bijdrageregeling minima en is speciaal voor kinderen. Per kind tot en met 17  jaar krijgt men maximaal € 339,00 per jaar vergoed. Dit is om gemaakte kosten voor bijvoorbeeld sport, muziek en/of hobby, zoals een muziekinstrument, sportkleding en –schoenen te betalen en toch lekker te kunnen sporten of muziek te maken. Meer weten? Zoek op de website www.sudwestfryslan.nl naar ‘kindpakket’ of vraag ernaar bij de buurtsportcoach.