Tien zorgwoningen aan it Noard Workum

Bolsward - In Workum worden 10 zorgwoningen gebouwd aan It Noard, mede door een lening van de provincie. Tridente Real Estate B.V. leent € 300.000 voor het project. De totale investering bedraagt ruim € 1,5 miljoen.

De lening komt voort uit de Participatieregeling bijzondere huurprojecten. Als vervolg op deze regeling opent de provincie binnenkort de Financieringsregeling huur. Hiermee is € 13 miljoen beschikbaar in de vorm van een lening voor het stimuleren van woningbouwprojecten in de sociale huursector, via nieuwbouw of herbestemming. De bouw van de zorgwoningen in Workum is gestart en moet begin 2016 afgerond zijn. De lening met een rente van 4,2 procent loopt 15 jaar Eind 2014 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met de financiering van 13 projecten binnen de Participatieregeling bijzondere huurprojecten uit het Aanvalsplan Woningmarkt. Hiervoor is toen € 20 miljoen gereserveerd. De lening van Tridente is de eerste lening die uit deze regeling voortvloeit. De nieuwe Financieringsregeling huur is bedoeld voor projecten die als gevolg van de moeizame toegang tot de kapitaalmarkt niet van de grond komen door het ontbreken van een deel van de financiering. Het gaat om op zichzelf rendabele projecten. Geïnteresseerden in kleinschalige sociale huurprojecten (3 tot 9 wooneenheden) kunnen tussen 16 maart en 31 maart 2016 een aanvraag indienen. Voor grootschalige huurprojecten (10 of meer wooneenheden) kunnen leningen worden aangevraagd tussen 15 november en 1 december Vanuit het Aanvalsplan Woningmarkt is 20 miljoen euro gereserveerd voor de financiering van bijzondere huurprojecten en 7 miljoen voor de financiering van projecten in de sociale huur. Naar aanleiding van verbetersuggesties van betrokkenen zijn beide regelingen nu vereenvoudigd en geïntegreerd in één regeling; de Financieringsregeling huur. Hiermee wordt ook voorzien in het streven van het college de regeldruk te vermindering .