Workum voor 115e keer toneel veekeuring

WORKUM - Voor de 115e keer is er 23 september de Veekeuring Workum. Er zijn al meer dan honderdtwintig stuks vee opgegeven.

Ook zijn er weer kalveren te bewonderen die door de jeugd uit de regio worden voortgebracht. ’s Middags is er het Nationaal Concours Hippique met Friese paarden. Tegelijkertijd is Workum die dag het decor voor de finale van de limietklasse Fries Ras enkelspannen om de Provincie Fryslánpriis. Zij strijden om de ‘zilveren zweep’.