Federatie Snits e.o. houdt afdelingskampioenschappen in Wolsum

WOLSUM - De Federatie Snits e.o. heeft zondag haar afdelingskampioenschappen gehouden in Wolsum.

Uitslag

Welpen Winnaarsronde 1. Folsgare: Sander Zijlstra, Wessel Zijlstra 2. Gauw Goenga; Sjoukje Gerbrandy, Afke Marij v.d. Goot Verliezersronde 1. Wolsum: Jurgen Popma, Willem Kroon en Bauke Rijpma 2. Reahus/Turns; Jan Bootsma, Jochem Postma en Wiebren Tamminga Pupillen jongens Winnaarsronde 1 Hommerts; Mark Jaarsma en Henk Hoekstra 2. Hommerts; Redmer van Netten en Ramon Raap Pupillen meisjes Winnaarsronde 1. Reahus/Turns; Wietske de Jager, Trudie Hoekstra 2. Reahus/Turns: Hieke Bootsma, Brecht Tamminga, Sigrid v.d. Werf Verliezersronde 1. Folsgare; Silke Stilma, Ingrid Dijkstra en Nina Kaptein