Welpenmeisjes actief bij KNKB kaatspartij in Zurich

ZURICH - De welpenmeisjes zijn zaterdag in actie gekomen bij een KNKB kaatspartij.

Uitslagen

Winnaarsronde 1e prijs: Ilse Marije van Beem, Dronrijp, Nadya rinske Moufakkir, Reduzum 2e prijs: Eline van Dijkhuizen, Nijland, Mayke Boonstra, Stiens 3e prijs: Noa Elzinga, Bolsward, Hilde Stremler, Exmorra 3e prijs: Marije van der Molen, Stiens, Marieke Altenburg, Hidaard Herkansingsronde 1e prijs: Yrsa Dijkstra, Makkum, Elske van Straten, Feinsum 2e prijs: Judith Cuperus, Nijland, Yannah Palma, Tzum