Kimswerd huldigt sporters bij slotdag pearkekeatsen

KIMSWERD - Een recordaantal van 26 pearkes heeft bij kaatsvereniging De Helfrichs meegedaan aan de slotdag van het pearkekeatsen.

Er is daarbij in vier klassen gekaatst met de zachte bal. Na het Pearkekeatsen zijn de prijzen van het competitiekaatsen en diverse klassementen uitgereikt. Speciale aandacht gaf de voorzitter aan het schooljongenspartuur, dat dit jaar verrassend de derde prijs won op het NK in Minnertsga. Kimswerd is ook trots op het meisjespartuur dat dit jaar voor het eerst meedeed op de afdelingwedstrijden van de KNKB, het NK en onder andere de Ald Meijerspartij in Hitzum. Ook is Anne Monfils in het zonnetje gezet. Zij pakte als 17-jarige debutant de tweede prijs op de Froulju’s PC in Weidum, samen met haar maten Imke van der Leest en Renske Terwisscha van Scheltinga. Op zaterdag 12september is in Kimswerd de wedstrijd voor jeugd en senioren in het kader van het 65-jarig jubileum van de Federatie Wûndesradiel-Bolsward-Workum. Uitslag pearkekeatsen Senioren A-klasse: 1e prijs: Marieke Beckers en Michiel de Boer 2e prijs: Janny Visser en Lubbert Munnniksma Senioren B-klasse: 1e prijs: Anneke Westra en Tjerk Postma 2e prijs: Tiny Osinga en Johan de Groot 3e prijs: Tineke en Rainier van der Veen 3e prijs: Joke Hylkema en Klaas Westra Verliezersronde: 1e prijs: Anna en Jochum Rijpma 2e prijs: Annelies Boonstra en Douwe Faber Oudste klasse (100+): 1e prijs: Lenie de Boer en Harmen Westra Jeugd: 1e prijs: Klaske Rijpma en Jurjen Fokkema 2e prijs: Nynke Rijpma en Redmer Fokkema