Musyk Op Skoalle (MOSK) in Wommels

Bolsward -  Met ingang van volgende week zullen alle kinderen die in Wommels naar de basisschool gaan, onder schooltijd muziekonderwijs krijgen. Muziek zal als vak een structureel onderdeel van het rooster van de beide basisscholen worden.  De stifting MOSK (Musyk Op SKoalle) uit Wommels heeft het initiatief daartoe genomen.

De stichting vindt het belangrijk dat ieder kind met muziek in aanraking komt en de gelegenheid krijgt om daarin lessen te volgen. Deze lessen zullen het komende jaar worden gegeven door een student Schoolmuziek van het Prins Claus Conservatorium uit Groningen. Voor hem is dit tevens zijn afstudeerproject. Naast het lesgeven zal hij nog een plan van aanpak voor de komende jaren schrijven. Het is de bedoeling dat in de wekelijkse lessen niet alleen de kinderen worden geschoold maar ook de leerkrachten inspiratie opdoen. Op deze wijze wil stifting Mosk een kwaliteitsimpuls geven aan het muziekonderwijs voor alle kinderen en docenten op de beide basisscholen in Wommels. Deze scholen: OBS De Opslach en KBS It Fûnemint zijn gevestigd in It Trochpaad. De stifting MOSK is ontstaan uit een initiatief van 3 inwoners van Wommels. De stichting zal door middel van het beschikbaarstellen van een docent het muziekonderwijs faciliteren en hoopt de daarvoor benodigde gelden te kunnen werven via fondsen en acties en wil door haar wijze van aanpak zorgen voor een constante en goede kwaliteit van het muziekaanbod op de scholen.