Historische werf in Makkum voorlopig van de baan

Bolsward -  De stichting WON (historische werf Makkum) heeft in overleg met de gemeente Súdwest-Fryslân besloten om het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan voor het bouwen van een historische scheepswerf in Makkum voorlopig in te trekken.

Door het verzoek in te trekken krijgen de bestuurders van de stichting meer tijd om een financieel kloppend projectplan te maken. Zo is de stichting van plan een subsidiebijdrage aan te vragen bij het Waddenfonds. De gemeentelijke bijdrage vanuit Het Friese Merenproject voor dit project komt nu te vervallen. De stichting WON wil in Makkum een historische scheepswerf met sleephelling maken. Zij wil daarmee het behoud en herstel van varende monumenten bevorderen. Maar ook het toerisme in Makkum stimuleren.