Bolswarder keatswykein

Bolsward - Het Bolswarder 'keatswykein' met vrijdag en zondag de hoofdklassers binnen de perken, staat voor de deur. 

Op vrijdag 10 juli om 14.30 uur wordt begonnen met de KNKB dames hoofdklasse vrije-formatiewedstrijd. Op de lijst staan de beste damesparturen die op basis van de rankingslijst van de KNKB zijn geselecteerd voor deze wedstrijd. ’s-Avonds is er in de tent op het kaatsveld een toneelstuk dat wordt opgevoerd door Buurtvereniging ‘De Blauwpoort’. Dit toneelstuk is naast voor leden van de Buurtvereniging ook gratis toegankelijk voor leden van de kaatsvereniging. Een dag later staat de inmiddels traditionele Súdwest-Fryslânpartij weer op het programma. Een vrije-formatiewedstrijd voor kaatsers uit de gemeente Súdwest-Fryslân. Iedereen kan op zijn eigen niveau meedoen, want bij de heren is er een A, een B en een C-klasse. Voor meer informatie en opgave kunt u terecht op de website www.swfpartij.nl. Op zondag 12 juli vanaf 12.30 uur is de HEMA-partij. Een vrije-formatiewedstrijd voor KNKB-hoofdklasseparturen. De laatste jaren heeft deze kaatswedstrijd een metamorfose ondergaan. Denk alleen maar even terug aan de opkomst van de finaleparturen vorig jaar.