Honderden inzendingen voor naam fusiegemeente

Bolsward - Honderden mensen hebben gereageerd op de oproep om een naam te bedenken voor de nieuwe fusiegemeente die per 1 januari 2018 ontstaat uit de gemeenten: het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en de dorpen Winsum, Baaium, Spannum en Wjelsryp uit de gemeente Littenseradiel. Er kon tot en met gisteren worden ingezonden door inwoners van de fusiegemeente.

In de eerste week van september komt er een persconferentie met de vier burgemeesters en de voorzitter van de naamgevingscommissie. Daarbij wordt bekend gemaakt welke drie namen zijn geselecteerd. De naamgevingscommissie gaat nu aan de slag om uit alle inzendingen een selectie te maken. Er blijven drie namen over. Inwoners van de fusiegemeente kunnen vervolgens van half tot eind september stemmen welke naam het wordt. Als er een naam is die absolute meerderheid heeft, dan wordt deze half oktober bekendgemaakt. Als er geen meerderheid is, dan wordt er opnieuw gestemd. Wat de planning is van de tweede stemronde, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat die stemronde snel zal plaatsvinden, omdat de nieuwe naam begin april moet worden vastgesteld in de raden van de vier gemeenten. Als er dan geen nieuwe naam is, krijgt de fusiegemeente de naam van de grootste gemeente uit het gebied. Dat wordt in dat geval Franekeradeel. De naam die uiteindelijk wordt gekozen is bindend. De naamgever zelf krijgt een fiets en vergaart eeuwige roem. Mocht er een naam uitkomen die door meerdere personen is ingestuurd, dan wordt door loting bepaald wie de fiets wint. De inzendingen rondom de naamgeving komen uit het hele gebied van de aantaande fusiegemeente. Bij alle brievenbussen bij de vier gemeentehuizen en bij de Coopsupermarkt in Winsum) zijn antwoordkaarten ingeleverd. De meeste namen zijn echter digitaal ingestuurd. Om er voor te zorgen dat er niet gesjoemeld wordt, krijgen alle stemgerechtigde inwoners een kaart met een unieke code. Op die kaart kunnen zij de naam van voorkeur aangeven en kunnen zij de kaart kosteloos terugsturen. Ook kan er online worden gestemd via www.gemeentezoektnaam.frl. De stemmen worden begin oktober door een onderzoeksbureau verwerkt. Dubbele stemmen worden er uitgehaald. “Zo krijgen wij een eerlijk beeld van welke naam het moet worden. Hoe de naam bekend wordt gemaakt, weten wij nog niet. De nieuwe naam komt in het herindelingsontwerp te staan. Dat ontwerp wordt half november door de gemeenteraden vastgesteld”, zegt de werkgroep, die zich bezighoudt met de naamgeving. Voor de aanpak om burgers de naam van de fusiegemeente te laten kiezen heeft te maken met burgerparticipatie. De werkgroep rond de naamgeving legde daarop de nadruk in haar plan van aanpak. Dat vond de stuurgroep Westergo bestaande uit de burgemaster en secretarissen naar eigen zeggen erg belangrijk. Om die reden is er voor inspiratie contact gezocht met andere fusiegemeenten. “Voor zover wij weten wordt onze aanpak voor het eerst gedaan. In andere gemeenten konden inwoners of namen insturen of een keus maken uit namen. Maar niet als combinatie zoals wij doen”, zegt de werkgroep. Het plan van aanpak werd vervolgens in februari goedgekeurd door de raden van de vier gemeenten. De kickoff van de naamgeving was eind mei bij basisschool De Oanset in Ried. Dat is het geografisch middelpunt van de nieuwe gemeente. In de campagne rond de ‘naamwedstrijd’ en de verkiezing spelen vier inwoners uit de vier verschillende gemeenten de hoofdrol. Waaronder ook een leerling van de school in Ried. Dat zijn: Emma uit Ried (Franekeradeel), Neno, een keatser uit Winsum (Littenseradiel), Frieda, een jonge vrouw uit het Bildt en Folkert, een boer uit Menameradiel. Zij waren aanwezig bij de aftrap van het traject.