Tweede prijs trio Hiemstra

Huizum -  Marije Hiemstra en Martine Tiemersma uit Easterein en partuurgenote Sjanet Wijnia uit Wommels veroverden gisteren een tweede prijs in de hoofdklasse partij in Huizum. 

Ze verloren de finale op 1-5 6-6 van het trio Ilse Tuinenga uit Berlikum, Sjoukje Visser uit Damwoude en Manon Scheepstra uit Franeker Fenna Zeinstra uit Sneek pakte met haar partuurgenotes Lisette Wagenaar uit St. Annaparochie en Leonie van der Graaf uit Berlikum de derde prijs.