Nieuw peuterbad De Klomp

Bolsward - Het vernieuwde zwembad De Klomp neemt zaterdag officieel het nieuwe peuterbad in gebruik.

In Wommels zijn de afgelopen maanden grote veranderingen gerealiseerd. De nieuwe kiosk is afgebouwd en er is een mooie keuken in gekomen. Er zijn nieuwe randen op de baden geplaatst. Het water wordt nu gedesinfecteerd door middel van een zoutelectrolyseinstallatie in plaats van chloordosering en het terras en de perrons zijn geheel vernieuwd. Als klap op de vuurpijl is een modern nieuw peuterbad aangelegd. .Al deze veranderingen zijn uitgevoerd in het kader van een investeringsovereenkomst die De Klomp heeft met de gemeente Littenseradiel. Deze heeft de investeringen betaald. De overeenkomst is gesloten op grond van een lange termijn onderhoudsplan (LTO) van het zwembad. Veel van de investeringen zijn tegen lage kosten gerealiseerd doordat vrijwilligers een groot deel van het werk hebben gedaan.
Zaterdag 30 mei om 10.30 uur ‘s ochtends is de officiële opening van het nieuwe peuterbad. Voor de opening zijn alle peuters en kleuters uit Wommels en omgeving uitgenodigd. Zij gaan met zijn allen het nieuwe peuterbad onthullen, een spectaculaire happening.