Kus en flesje wijn als dank

Bolsward - Een kus en een flesje wijn. Dat was vanmorgen voor Ton Visser van TV Bolsward.

Dat kreeg hij van een deelneemster aan de Elfstedenfietstocht. Die kwam op de Hôfshoeke in Schettens  tot de ontdekking dat ze haar startkaart voor de fietselfstedentocht was kwijtgeraakt. Na een telefoontje bleek deze te zijn gevonden door Visser. De mevrouw dolblij want die kon haar dertigste Elfstedentocht vervolgen. Foto Lijkle Spijksma