'Simmerjûnkuierke' vanuit Pingjum

Bolsward - Het tweede simmerjûnkuierke vanuit Pingjum staat gepland op woensdag 3 juni.

Wanneer het weer een beetje meewerkt voert de route de deelnemers naar het noordelijke deel van de Pingjumer Gulden Halsband waar weer veel bijzonderheden zijn te zien en De Wandelaar de deelnemers zal meenemen naar plus minus 1200 jaar geleden. De start is bij de ingang van het sportterrein om 19 uur en de kuier is ongeveer 6 kilometer. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk en natuurlijk wordt er geen inleg geheven. Deelname vanaf 12 jaar en omdat we over particulier terrein kuieren mogen er beslist geen honden mee. Meer info op www.simmerjunkuierkes.nl