Zeventigste uitvoering Matthaus-Passion door Oratoriumvereniging

Bolsward - De Oratoriumvereniging Bolsward bestaat dit jaar 70 jaar en brengt voor de zeventigste keer de Matthäus-Passion van J.S. Bach in de Martinikerk van Bolsward. Voor het eerst voeren de Bolswarders de passie ook op in de Westerkerk in Amsterdam.

Sinds 1996 wordt dit werk zelfs op twee avonden ten gehore gebracht. Vanaf 1999 is de muzikale leiding in handen van Pauli Yap. Zij staat inmiddels bekend om haar gedreven uitvoeringen van de Matthäus-Passion. Elk jaar weet zij het koor weer te inspireren en op een hoog niveau te brengen. Sinds 2013 laat de Oratoriumvereniging Bolsward zich begeleiden door het barokorkest Eik en Linde uit Amsterdam. De samenwerking wordt van beide kanten zeer gewaardeerd. Zelfs zodanig dat Eik en Linde de OVB heeft uitgenodigd om samen met haar de Matthäus-Passion ten gehore te brengen in de Westerkerk in Amsterdam. Voor de OVB een hoogtepunt in haar bestaan. Dit jaar dus twee uitvoeringen in de Middeleeuwse Martinikerk in Bolsward en een extra uitvoering in de weliswaar bijna een eeuw jongere maar niet minder karakteristieke Westerkerk van Amsterdam, de thuishaven van Eik en Linde.   De Matthäus-Passion is een oratorium gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. Het is een van zijn bekendste en een van zijn langste composities. De Matthäus-Passion vertelt over het lijden en sterven van Jezus Christus zoals dat beschreven staat in het evangelie naar Matteüs. Over de datering van de compositie en de eerste uitvoering zijn deskundigen het niet eens. Traditioneel wordt gedacht dat Bach de Matthäus-Passion componeerde in 1728 en dat het stuk voor de eerste keer werd uitgevoerd in de Thomaskirche in Leipzig op 15 april 1729, op Goede Vrijdag. Andere bronnen spreken van een eerste uitvoering op 11 april 1727 tijdens de vesperdienst op Goede Vrijdag. Mogelijk is de verwarring ontstaan doordat Bach in 1728 enkele kleine wijzigingen heeft aangebracht in de compositie. In 1736 verving Bach het eenvoudige koraal “Jesum lass ich nicht von mir”door de indrukwekkende koraalzetting “O Mensch bewein dein Sünde gross”, dat aanvankelijk het openingskoor van de Johannes-Passion was. Tegenwoordig wordt de Matthäus-Passion van 1736 als de finale versie beschouwd. De compositie kent een heldere opbouw. Na het groots opgezette openingskoor  “Kommt ihr Töchter helft mir klagen”  vertelt de evangelist de verhalen over het lijden en sterven van Jezus met minimale muzikale begeleiding. Deze verhaallijn wordt onderbroken door recitatieven, aria's en koralen, om een individuele of collectieve reflectie op het verhaal te geven. De Matthäus-Passion eindigt bij de dood van Jezus met het magistrale slotkoor “Wir setzen uns mit Tränen nieder und rufen dir im Grabe zu: Ruhe sanfte, sanfte Ruh”. Na het slotkoor zal er ongetwijfeld een moment zijn van ontroerende stilte in de eeuwenoude Martinikerk in Bolsward. Sommige bezoekers zullen voor de eerste keer een uitvoering bijwonen maar zeer velen volgen deze traditie al jaren en zullen geen jaar overslaan. Dat de Matthäus-Passion in Bolsward de laatste jaren twee avonden een volle Martinikerk trekt geeft wel aan dat deze uitvoeringen zeer worden gewaardeerd. Dankzij financiële steun van  provinsje Fryslân, gemeente Südwest-Fryslân, Bolswarder stichtingen, bedrijven en Vrienden van de OVB is het elk jaar weer mogelijk De Matthäus-Passion in Bolsward uit te voeren. Een zestal uitstekende solisten werkt mee aan de uitvoering. Het zijn Lauren Armishaw, sopraan, Maria Fiselier ,alt, Jeroen de Vaal, tenor (evangelist), Mark Omvlee, tenor (aria's), Jelle Draijer, bas (Christus) en Hugo Oliveira, bas (aria's). Het barokensemble Eik en Linde begeleidt  koor en solisten. Het Sint Vitus Kinder- en Jeugdkoor onder leiding van Hendrikje van den Berg uit Leeuwarden en een aantal kinderen van het Jongerenkoor Lelylûd uit Baard met dirigent Martijn van Dongen verlenen eveneens hun medewerking.   De uitvoeringen in de Martinikerk vinden plaats op dinsdag 31 maart en woensdag 1 april 2015. Aanvang concert: 19.00 uur. Kerk open: 18.00 uur. Informatie en reservering: www.ovb-bolsward.nl en telefonisch via Theater Sneek 0515-430580. Het concert in de Westerkerk te Amsterdam vindt plaats op zaterdag 4 april 2015 om 13.30 uur. Informatie en reservering: www.eiklinde.nl