Auke Hoogterp wint open Wûnseradiel Biljartkampioenschap

Lollum -   Auke Hoogterp uit Gaastmeer heeft het 44ste open Wûnseradiel biljart kampioenschap in dorpshuis de Nije Haven in Lollum gewonnen.

Aan het toernooi deden 157 biljarters mee uit Noord-Nederland. Er werd gestreden in 9 klassen op 9 biljarttafels. De uitslag van de winnaarronde: 7e klas, gem 0,00-0,60: 1. Willem de Jong;  2. Erik Jan Boersma;  3. Jaap Reitsma, Witmarsum. 6e klas, gem 0,60-090: Kampioen Okke de Jager; 2. Fokke Flapper, Pingjum; 3. Jan Postma, Tjerkwerd. 5e klas, gem 0,90-1,20. 1. Henk Baarda;  2. Tjeerd de Jong;  3. Jacques van den Bosch, Leeuwarden. 4e klas, gem 1,20-1,70. 1. Johannes Adema, Witmarsum;  2.Laurens Koster,Pingjum;  3. Annie Akkerman. 3e klas, gem 1,70-2,50: 1. Ben Idema, Burgwerd. 2. Ilja Tassebajof, Jonkerlân. 3. Rintje Schilstra. 2e klas, gem 2,50-4,00: 1. Douwe Akkerman;  2. Jetse Nagel, Harlingen. 3. Gerrit P. Feenstra, Exmorra. 1e klas, gem 4,00-7,00: 1. Peter Entius, Bolsward;  2. Pascal Bergsma, Heeg;  3. Luutzen Nadema, Bolsward. Hoofdklas en Extra klas gecombineerd gespeeld, gem 7,00-20,00: Hoofdklas 1.Anne van Dalfsen, Folsgare; 2.Douwe Klompmaker, Terkaple; 3. Theo Huitema, Engelum. Extra klas 1.  Auke Hoogterp, Gaastmeer;  2. Marcel van de Woude, Leeuwarden.   (geen plaatsnaam Lollum) De hoogste serie van 74 werd in zowel de Hoofdklasse als de Extra-klasse behaald door Jan Sipma uit Franeker en Auke Hoogterp.   Op de foto van links naar rechts de kampioenen: Auke Hoogterp, Anne van Dalfsen, Peter EntiusDouwe Akkerman, Henk Baarda, Okke de Jager, Willem de Jong.